Tidak tahu dimana salahnya seorang guru mendendami pelajarnya dan sebaliknya.
kalu kita fikir sepatutnya seorang pelajar mesti menpunyai hubungan yang baik antara guru. Pencapian akademik tidak menentukan seorang pelajar itu berjaya. Keputusan akedimik hanya ramalan diatas kertas. Kadang-kadang tidak membawa makna dalam sistem pendidikan. Kalau pengaduhan berlaku,perkara ini sudah tentu menjejaskan satu sistem pendidikan. Oleh itu sepayutnya mesti ada kefahaman antara pelajar dan guru-guru.Tanggungjawab antara pelajar dan guru-guru amat penting. Kalau kita perhatikan kebanyakan masalah guru dan pelajar yang semestinya islam dan juga melayu.kemana sikap orang melayu sebelum ini saling tolong dalam semua perkara. Seorang guru tidak sepatutnya menceritakan keburukan pelajar kepada orang lain. Dan seorang pelajar mestilah menghormati seorang guru walaupun guru menbenci pelajarnya. moga-moga masa hadapan yang lebih cerah akan menjelma.